Wskazówka 3.

Przy wyborze detektywa warto zwrócić uwagę na fakt posiadania przez niego licencji oraz wpisu do MSWiA, a także posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Są to wymogi regulowane ustawą i tylko ich spełnienie legalizuje podejmowanie czynności określanych jako detektywistyczne.